Çölyak Hastalığı Nedir ?


Çölyak Hastalığı Nedir ?

Çölyak hastalığı sindirim sistemi organlarından biri olan ince bağırsağın; arpa, yulaf, çavdar ve buğday gibi hububatların içinde yoğunca bulunan ve adına glüten dediğimiz maddeye karşı kronikleşen hassasiyeti ve bunun sonucu oluşan hastalıktır.Sindirim sistemi normal olarak sağlıklı çalışan bir organizmada, alınan gıdalar ince bağırsakta sentezlenip bağırsak mukozası vasıtası ile kana karıştırılır. İnce bağırsakta çok miktarda bulunan çıkıntıların fazlalığı daha fazla gıda tüketmemize imkan verir ki, ince bağırsaktaki bu çıkıntılara villus çıkıntıları denilmektedir.

Çölyak hastalığına sahip organizmalarda bu kıvrımlar alerjen etken nedeniyle giderek küçülüp sayıca azalmakta olup buna bağlı olarak ince bağırsakların toplam yüzey alanı küçülüp emilim görevini yerine getiremez hale gelmekte, canlı yeterince gıda tüketemediğinden beslenme yetersizliği ve bozukluğu oluşmakta, sonuçta ciddi hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Hastalığın Belirtileri

Abdomen bölgesinde şişkinlik, yaş / kilo oranında kilo aleyhine dengesizlik, anemi, kas kitlesindeki azalma ve kas zayıflığı, kusma, bezginlik ve iştahsızlık, ciltte ürtiker, büyüme geriliği ve sinirlilik halleri bilinen belli başlı hastalık belirtileridir.

Hastalık Tanısının Konulması

Her yaşta tanı koymak mümkün olmakla beraber genel olarak kansızlık ve kemik erimesi belirtileri hastalığın alametlerindendir. Kesin tanı ancak ve ancak ince bağırsak biyopsisi ile konulabilmektedir.

Hastalığın Tedavisi

Çölyak hastalarına uygulanabilecek en kolay ve şimdilik tek tedavi yöntemi, içeresindegluten içermeyen sıkı bir diyet programının hazırlanmasıdır. Yapılan diyet programına dikkat edilmesi durumunda hastalığa bağlı olarak gelişen şikâyetlerin tamamı belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Bu süre, ince bağırsağın yapısında meydana gelen tahribat dercesine, yaş ve kişinin diğer fizyolojik özelliklerine göre değişmektedir. Hasta kendini iyi hissetmeye başladığından itibaren diyet programından vazgeçmesi ve buna rağmen uzun bir süre hiçbir şikâyetinin olmaması hastalığın atlatıldığı ve diyetin bittiği anlamına gelmemelidir. Çünkü bu hastalığın başka bir tedavi şekli yoktur.


Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir