Şaşılık, günümüzde yaygın olarak rastlanan ve her geçen yıl da görülme sıklığı artan bir sağlık problemidir. Temelinde göz bebeklerinin birbirine paralel konumunu kaybetmesi ve birinin diğerine göre daha