Genellikle bir çok kadın cinsellik içerikli soru sormaktan oldukça korkar ve utanır. Aslında cinsellikte çekinmenin ve utanmaya asla yer yoktur. Utanç ve çekingenlik kişileri cinsel hayattan uzaklaştırdığı gibi