Meme içindeki süt bezi ve kanallarının hücrelerinin kontrol dışı çoğalmaya başlaması nedeniyle bu hücrelerin başka dokulara yayılarak çoğalmasına meme kanseri denir. Erkeklere oranla kadınlarda çok daha fazla görülür.