Migren rahatsızlığı genel şekilde başın bir tarafında oluşan ve çevre, gerilim, hormonlar ve gibi bazı etkenlere maruz kalınması ile meydana gelen zonklamalı baş ağrılarıdır. Kadınlarda erkek insanlara göre