Tükenmişlik sendromu, insana mutsuzluk ve aşırı yorgunluk hissi vererek kendisini göstermeye başlayan bir zihin hastalığıdır. Bilhassa iş hayatındaki ve ailedeki özel yaşamı etkiler. Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal